[chú]  

(汉语汉字)

编辑 锁定 讨论 上传视频
雏,释义为幼小的(多指鸟类):雏鸡|雏燕|育雏 [1] 
中文名
五    笔
QVWY
释    义
幼小的
拼    音
chú

基本释义

编辑
雏〈名〉
(形声。从隹,刍声。本义:小鸡)
同本义
雏,鸡子也。――《说文》
乃以雏尝黍。――《礼记·月令》。注:“新鸡也。”
有人于此,力不能胜一匹雏,则为无力人矣。――《孟子》
引申为幼禽
雏烧。――《礼记·内则》。疏:“鸟之小者也。”
又如:雏雉(幼雉);雏禽(幼鸟);雏莺(幼莺。也喻指幼龄的歌妓)
幼小的动物
乳虎,曾纩息之未定兮,乃敢探其穴,而啖其雏。――宋·苏轼《思子台》
幼儿
丈夫生儿有如此二雏者,名位岂肯卑微休!――唐·杜甫《徐卿二子歌》
挈妇将雏鬓有丝。――鲁
雏 chú生下不久的;幼小的(多指鸟类):~鸡、~燕。
【雏形】
①初步形成的规模。
②照原形缩小后的模型。
雏(雏)chú幼禽:~鸡。~莺。〈喻〉幼儿。
雏jù 1.人名用字。

字源演变

编辑
形声字。从隹,刍声。刍(刍)为从又、从艸、艸亦声的会意兼形声字。本义是刈艸。于雏表音,雏与刍并齿头音、侯部。雏的远源、声首是艸,近源、准声首是刍。甲骨文已见雏字,作从鸟、刍声。故《说文》整理此篆时出现二个形体:籀文,从鸟、刍声;篆文,从隹、刍声。最后也形成两个楷体:鶵与雏。《现代汉语规范字典》将此二字皆列为正体,简化字分别作与雏。魏晋至隋唐碑刻,尚出现过以下俗体:、、、;𪀫、、、。《说文》本义是“鸡子”,即小鸡。《小屯·殷虚文字乙编》1052:“乎取生雏。”引申指小鸟。《孟子·告子下》:“力不能胜一匹雏,则为无力之人矣。”又引申指小动物。《礼记·内则》:“不食雏鳖。”又引申指幼儿。唐杜甫《徐卿二子歌》:“丈夫生儿有如此二雏者,名位岂肯卑微休。”在以上义项内与雏是异体关系;但“鹓” (凤鸟类)之不作雏,故二字实际上是具有包容关系的异体,非绝对异体字。以上读chú。又指鸟名,读jú。又作人名用字,孔子门生有颜浊雏,读jù。 [2] 

古籍解释

编辑
康熙字典
《唐韵》仕于切《集韵》《韵会》崇刍切,并音䅳。《说文》鸡子也。从隹从刍。《尔雅·释鸟》生噣雏。《注》生能自食者。《释文》雏,仕俱反。《礼·月令》天子乃以雏尝黍。《释文》仕于反。《孟子》力不能胜一匹雏。
  又《礼·内则》不食雏𪔀。《注》𪔀伏乳者。
  又《庄子·秋水篇》南方有鸟,其名鵷雏。《司马相如·子虚赋》鵷雏孔鸾。《注》鵷雏,凤属也。《集韵》或作鶵。俗作𨿊,非。
  又《集韵》《类篇》并从遇切,音聚。《集韵》人名。仲尼弟子颜浊雏。 [3] 
参考资料